Dadabinyaa kamannany

Ahaa seni ɔgɛ ke gunyu a ngagiya: 

Ngaya a bhɛa ɛlɛa dadabinyaa Kamannanyanyaa Suri bhiy bhiy. Na hunde senno toyite oo aytɛye, a ngagiya ɛl siyɔ sɛtɛnde.

Buga Ko Kelley